adatvedelmi-tajekoztato

Adatvédelmi Tájékoztató 

 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy bemutassa a karikaturarajz.hu webáruházat üzemeltető Schaumann Kft 8142 Úrhida, Szüret u 1., adószám: 25531684207 a továbbiakban a termék elkészítésért felelős. A Készítő : Artribute Creatives Pvt Ltd  (#80, Girinagar 6th Cross RoadKadavanthraKochi 682 020, Kerala ) GSTIN: 32AAOCA1491Q1Z7 mint Adatkezelők által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési folyamatokat. 

Fogalom meghatározások 

Személyes adat: minden olyan adat, amely alkalmas, vagy más adatokkal együtt alkalmas lehet a tulajdonos magánszemély beazonosítására, valamint az adatból levonható az érintett személyre vonatkozó következtetés.
Adatkezelő: A készítő és a honlap tulajdonosa, aki az érintett adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. 

Adatkezelés: az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása.
Adattovábbítás: a Személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele. 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges. 
Felhasználó: az a természetes személy, aki az Adatkezelő honlapján (karikaturarajz.hu) egyedileg tervezett terméket hoz létre, regisztrál, hírlevélre feliratkozik, és/vagy vásárol. 

Az Adatkezelés célja 

 • Az Adatkezelő célja, hogy a karikaturarajz.hu internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználói: 
 • Saját elképzeléseik szerinti karikatúrát kérjenek, ajándéktárgyakat tervezzenek, vagy válasszanak a referencia termékek közül. 
 • Megvásárolhassák és a szállításhoz és számlázáshoz szükséges adatok rendelkezésre álljanak. 
 • Hozzájárulás esetén a Felhasználónak hírlevelet tudjon küldeni az Adatkezelő. 
 • a Felhasználók által tervezett termékeket a regisztrációt követően a Felhasználók később is megtekinthessék és megvásárolhassák, a korábbi vásárlásaikat megtekinthessék. 
 • A Felhasználók nyilatkozzanak az általuk a tervezésnél használt képek használatának jogszerűségéről. 
 • Adatkezelő a megadott Személyes adatokat a fenti pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. A Személyes adatok harmadik személynek, mint adatfeldolgozónak, csak a fenti célok elérése érdekében adhatja ki. 
 • Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat megerősítését kéri regisztráció alkalmával, illetve az adatok megerősítését kérheti a regisztráció nélkül leadott rendelés teljesítése érdekében. 

A kezelt Személyes adatok köre 

 • Adatkezelő csak a fenti célok megvalósításához szükséges legfontosabb adatokat kéri: 
 • Regisztráció és hírlevélre feliratkozás esetén: név, becenév, e-mail cím 
 • Vásárlás esetén: Számlázási és szállítási cím adatok, e-mail cím, telefonszám. 
 • E-mail küldése esetén: a küldő e-mail címe és az e-mailben esetleg megadott további személyes adatok 
 • Űrlap kitöltése esetén: név, cégnév, e-mail, telefonszám 
 • A karikatúra Készítő csak a Vásárló által feltöltött referencia képeket kapja készhez az elkészítés időtartalmáig. A többi személyes adat (név,szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, email,) nem kerül továbbításra. 
 • Portálunk számos oldala sütik segítségével tartja nyilván a következőket: 

–       az Ön megjelenítési beállításait, pl. a szín- és betűtípus-beállításokat; 

–       azt, hogy Ön válaszolt-e már a weboldal tartalmának hasznosságát felmérő felugró kérdőívre (hogy ne kapjon több felkérést a kitöltésre); 

–       azt, hogy Ön beleegyezett-e (vagy sem) abba, hogy a webhelyünk sütiket használjon. 

–       A sütiknek az engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de javítja a böngészés élményét és teljesítményét. Ön törölheti vagy letilthatja ezeket a sütiket, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen. 

–       A sütik által tárolt információkat nem használjuk fel az Ön személyazonosságának megállapítására, és a mintaadatok teljes mértékben az ellenőrzésünk alatt állnak. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra. karikaturarajz.hu/cookie-policy 

Az Adatkezelés időtartama 

 • Regisztráció esetén 

A karikaturarajz.hu oldalon regisztrált felhasználók Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a regisztrációt nem törli a honlapon, vagy e-mailben nem kéri a regisztráció törlését. A törlés időpontja a Felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 15 munkanap. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is. 

 • Hírlevél feliratkozás esetén 

A Hírlevélre történt feliratkozás Személyes adatai mindaddig őrizzük, amíg nem történt leiratkozás a hírlevélről. A leiratkozás linkje minden hírlevelünk alján megtalálható. 

A leiratkozás e-mailben is kérhető az info@karikaturarajz.hu címre küldött levélben a feliratkozáskor megadott e-mail címről. 

 • Vásárlás esetén 

A karikaturarajz.hu oldalon történt vásárlás esetén a vásárláskor megadott személyes adatokat (Számlázási és szállítási cím adatok, e-mail cím, telefonszám) a mindenkor hatályos adózási szabályok szerint, illetve a mindenkor hatályos Ptk. szerinti elévülési időig őrizzük meg. 

Bankkártya adatokat nem tárolunk, így természetesen nem is őrizzük meg azokat. 

A karikaturarajz.hu átvevőpontokon áruátvételkor kért aláírást a mindenkor hatályos Ptk. szerinti elévülési időig őrizzük meg. 

 • E-mail küldése, Űrlap kitöltése esetén 

A mindenkor hatályos Ptk. szerinti elévülési időig őrizzük meg. 

Adatfeldolgozás 

Adatkezelő a weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a megrendelések teljesítése, illetve egyéb, a webáruházi szolgáltatások biztosításához szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

  

Cégnév  Székhely  Tevékenység 
Magyar Posta Zrt  1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.  Csomagszállítás 
GLS Hungary Kft.  2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.  Csomagszállítás 
Ezit Kft.  H-1132-Bp. Victor Hugo utca 18-22  Adatbázis kezelés, WEB szolgáltatás 
Schaumann Kft 8142 Úrhida Szüret u 1/b WEB szerkesztő 
Artribute Creatives Pvt Ltd  #80, Girinagar 6th Cross RoadKadavanthraKochi 682 020, Kerala  Karikatúra készítő 
Paylike                                          P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Denmark                                                     
Fizetési megoldás

  

Hirdetések használata 

A karikaturarajz.hu webáruházat üzemeltető Schaumann Kft az interneten feladott hirdetései során felhasználhatja az internetes felhasználók által engedélyezett más adatkezelők számára átadott személyes adatait a következő cégeknek fizetett hirdetésekben: 

  

Cégnév  Székhely  Tevékenység 
Google LLC  1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok.  Hirdetés 
Facebook Ireland Ltd.  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland  Hirdetés 

A Felhasználók jogai az Adatkezelő által kezelt Személyes adataikkal kapcsolatosan 

 • Tájékoztatás joga 

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Társaságtól, mint Adatkezelőtől bármikor az Adatkezelő címére (Schaumann Kft 8142 Úrhida Szüret u 1/b) küldött két tanúval ellenjegyzett (név, cím, személyi igazolvány szám, aláírás), bizonyító erejű magánokiratnak minősülő levélben, illetve az info@karikaturarajz.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. 

 • Helyesbítés joga 

A Felhasználó joga, hogy a kezelt Személyes adatait módosítsa, helyesbítse. Az adatok módosítása megtehető a regisztrált adatokkal való bejelentkezés után a személyes profilban, vagy az info@arikaturarajz.hu e-mail címre küldött e-mailben. A számlázás személyes adatai nem módosíthatók, tévesztés esetén a számla eredeti példányának visszaküldése mellett sztornó illetve helyesbítő számla kérhető. 

Az e-mail cím módosítása kizárólag a korábban megadott e-mail címről küldött levélben kérhető, amit az info@karikaturarajz.hu címre kell elküldeni. 

 • Törléshez való jog 

A Felhasználó kérheti személyes adatainak törlését, amelyet Adatkezelő köteles megtenni, ha az nem sérti a Felhasználó vásárlásával kapcsolatosan az Adatkezelő törvényes kötelezettségeit és jogait. 

 • Tiltakozáshoz való jog 

A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatának Adatkezelése ellen az Adatkezelő címére (Schaumann Kft 8142 Úrhida Szüret u 1/b) két tanúval ellenjegyzett (név, cím, személyi igazolvány szám,aláírás), bizonyító erejű magánokiratnak minősülő levélben, illetve az info@karikaturarajz.hu címre küldött e-mailben. Az e-mailben küldött tiltakozást az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tiltakozásban kérjük megjelölni a tiltakozás konkrét indoklását. 

Adatkezelő a tiltakozást annak kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja. 

 • Hatósághoz, bírósághoz fordulás joga 

Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a jelen pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított törvényes határidőn belül a mindenkor illetékes hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat. 

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a mindenkor hatályos jogszabályok, az Infotv., valamint a hatályos Ptk. alapján gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, https://naih.hu/ ) 

Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása 

Adatkezelő vállalja, hogy az adatkezelési folyamataiban bekövetkezett változásokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban haladéktalanul átvezeti, és a változásról Felhasználókat Hírlevélben és/vagy a belépéskor felugró ablakban) tájékoztatja. 

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével keresse az info@karikaturarajz.hu e-mail címünket. 

Úrhida, 2021. december 10.