aszf

 

 

Általános Szállítási és Szerződési Feltételek 

 

A készítő  

A karikaturarajz.hu weboldalon történő vásárlás esetén az Ön szerződéses üzleti partnere minden esetben Schaumann Kft (8000 Székesfehérvár, Szabadkai u 18.)., adószám: 25531684-2-07, Cégjegyzékszám: 07 09 026876) a továbbiakban a termék elkészítésért felelős a Artribute Creatives Pvt Ltd  (#80, Girinagar 6th Cross RoadKadavanthraKochi 682 020, Kerala ) GSTIN: 32AAOCA1491Q1Z7. 

A Vásárló 

A karikaturarajz.hu weboldalon a vásárlás nem regisztrált és regisztrált látogatók számára egyaránt lehetséges. A rendelés véglegesítésével szerződés jön létre Készítő és a rendelést feladó személy illetve a rendelést feladó személy által képviselt más személy, szervezet, gazdasági társaság, a továbbiakban Vásárló között, az alábbi feltételekkel. 

A termékek és azok kiválasztása 

A karikaturarajz.hu weboldalon az ott megjelenített és termékleírással bemutatott termékeket ajánljuk megvásárlásra. Az egyes termékeket a megrendelést követően kizárólag a megrendelést végző Vásárló kifejezett kérésére gyártjuk le és külső szolgáltató igénybevételével kézbesítjük a megrendelésben megjelölt címre. Megrendeléskor a termék legyártására és kézbesítésére vonatkozó szerződés jelen szállítási és szerződési feltételek mellett együttesen jön létre. A készítő kötelezettséget vállal a megrendelt termékek általa vállalt határidőben történő kézbesítésére, Vásárló pedig a megrendelt termékek és szolgáltatások ellenértékének megfizetésére és azok átvételére. 

A karikaturarajz.hu weboldalon törekszünk a készítők által készített termékeket a lehető legpontosabban bemutatni, ennek ellenére az elektronikus ábrázolások, különösen a színek és a nyomtatási felbontás tekintetében eltérhetnek a valóságostól. A bemutatott termékek kizárólag a galéria tulajdonos esztétikai elképzelései szerint készülnek. Kérjük, gondosan válassza ki Vásárlóként az Ön által megvásárolandó terméket. A fentiekben leírtak figyelmen kívül hagyásából származó reklamációkat sajnos nem áll módunkban elfogadni, felelősséget a fenti eltérések esetében nem vállalunk. 

Készítő igyekszik a biztosított szoftveres és üzemeltetési szolgáltatásokat gondosan ellenőrizni, ennek ellenére előfordulhatnak szoftveres, kommunikációs és számítógép üzemeltetési hibák a nyújtott szolgáltatás során. Az ilyen okból előforduló hibák esetén Készítő nem tud felelősséget vállalni a szolgáltatás szerződés szerinti nyújtásáért, és az ebből eredő minden felelősségét kizárja. Kérjük az esetlegesen előforduló hibákat, szolgáltatási hiányosságokat jelezze vevőszolgálatunknak a info@karikaturarajz.hu e-mail címen vagy a +3620-3261270-es telefonszámon. 

Az egyes termékek mellett az ár minden esetben tartalmazza az ÁFÁ-t és az esetleges egyéb kötelező terheket, kivéve a szállítási költséget. A szállítási költség a szállítás módjának kiválasztásakor került feltüntetésre. 

A karikaturarajz.hu weboldalon Vásárlóként választhat a galériákban bemutatott termékekből. Az egyes galériákban bemutatott termékek minden esetben a Készítő által forgalmazott és bemutatott referencia termékekre készülnek. Nyomtatást kizárólag a Készítő által biztosított alaptermékekre vállalunk. 

A termékek kiválasztása a kosárba helyezéssel történik. A kosárba helyezett termékek törölhetők, illetve mennyiségük a vásárlás folyamán módosítható. A rendelés véglegesítését követően minőségi és mennyiségi változtatásra nincs lehetőség. 

A szállítási lehetőségek 

A rendelkezésre álló szállítási módok közül a Vásárló választhatja ki az általa igényelt módot. A szállítás és kézbesítés minden esetben a Vásárló által igényelt módon, a Készítő által kiválasztott szolgáltatón keresztül történik. A választható szállítási módok a szállítási cím országa szerint eltérőek. A szállítási mód és a szállítási ország, terület megadása után a program minden esetben kiszámítja a vásárlás teljes költségét. A teljes költség az Európai Unió országaiban történő szállítás esetén minden adót, vámot és illetéket tartalmaz. Az EU területén kívülre történő szállítások esetében a címzett ország szabályai szerinti vámeljárás teljes egészében a Vásárló további költségére és közreműködésével történik. Sajnos ennek díjáról nem áll módunkban előzetes tájékoztatást adni. 

Készítő vállalja, hogy a megrendelés véglegesítése előtt megadott szállítási határidőt legjobb tudása szerint igyekszik betartani, és kötelezettséget vállal, hogy saját hibájából nem esik 15 munkanapnál nagyobb késedelembe. Az 15 munkanapnál nem hosszabb késedelem esetén Készítő teljesítése határidőben teljesítettnek minősül. 

Fizetés 

Vásárláskor a karikaturarajz.hu weboldalon többféle módon is lehet fizetni. A választható fizetési módok országonként eltérők lehetnek, de csak a következők közül: 

  • Bankkártyás fizetés: Paylike rendszerén keresztül történik, ahol a fizetéshez szükséges kártyaadatokat kizárólag a bank VeriSign tanúsítvánnyal ellátott, 128 bites SSL titkosítással rendelkező biztonságos fizetőoldalán kell megadni. A banki fizetőoldal adattartalmáról a Szállító nem szerez tudomást, az tőle függetlenül és védetten történik. A termék szállítási határidejét a sikeres bankkártyás fizetés visszaigazolástól kell számolni. Az online bankkártyás fizetések a Paylike rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz semmilyen módon nem jutnak el.
  • Fizetés banki átutalással vagy készpénz befizetéssel: Ebben az esetben a Vásárló vállalja, hogy a rendelést követő legkésőbb 4 munkanapon belül Szállítónak a rendelés visszaigazolásban megjelölt bankszámlájára átutalással fizeti meg a vásárlás ellenértékét, gondosan hivatkozva a rendelésszámra. A fizetés Szállító bankszámlájára készpénzben is megtehető az Erste Bank Zrt. Schaumann Kft 11600006-00000000-76800496 számlájára bármely magyarországi bankfiókjában, szintén a rendelésszámra való gondos hivatkozással. A vásárolt termékek gyártása csak a rendelés teljes ellenértékének bankszámlánkra történő megérkezését követően kezdődik, a Szállító által vállalt szállítási határidőt ehhez képest szükséges kalkulálni.
  • Tekintettel arra, hogy a vásárolt termékeket Készítő a Vásárló kifejezett kérésére gyártja le, és nincs módja a termékeket más Vásárló részére értékesíteni, mivel az személyhez kötött, Vásárló a megrendeléssel egyoldalúan vissza nem vonható kötelezettséget vállal a termékek átvételére és az ellenérték megfizetésére.  
  • A termék átvételének Vásárló hibájából történő elmaradása, a létrejött szerződés Vásárló részéről történő szerződésszegésnek minősül, és ebben az esetben a Vásárló az általa okozott teljes kár összegét köteles megtéríteni. Amennyiben Készítő hibájából marad el a termék szolgáltatása, úgy a Vásárló részére az általa megfizetett ellenérték visszajár. 
  • A termék szállítási határidejét a megrendelés visszaigazolásától, illetve megerősítés kérése esetén a megerősítéstől kell számolni. A termék a szállítási határidő szempontjából leszállítottnak tekintendő, ha azt Készítő eljuttatta a Készítő az átvevőpontra és erről az e-mail értesítést a Vásárlónak elküldte. 
  • A termék átvételének Vásárló hibájából történő 15 napon túli elmaradása Vásárló részéről történő szerződésszegésnek minősül. Vásárló az általa okozott teljes kárt köteles Készítőnek megtéríteni. 

 

 Elállás lehetősége a Vásárló részéről 

Tekintettel arra, hogy Készítő a vásárolt termékeket a Vásárló kifejezett kérésére gyártja le, a Vásárlót a megrendelést követően a szerződéstől történő egyoldalú elállási jogosultság nem illeti meg. 

Amennyiben Készítő részéről a teljesítés nem történik meg legkésőbb a vállalt határidőt követő 15. munkanapon, és a teljesítés módjáról és/vagy határidejéről nem jött létre új megállapodás a Készítő és a Vásárló között, akkor a Vásárló jogosult a megrendeléstől egyoldalúan elállni. Ebben az esetben Készítő köteles az előzetesen kifizettet vételárat Vásárlónak visszafizetni. A visszafizetés költségei teljes egészében Készítő terhelik. 

Elállás lehetősége Készítő részéről 

Amennyiben az ellenérték kifizetése bankkártyás fizetés esetén sikertelen vagy banki átutalás esetén nem történik meg a fizetési módoknál meghatározott időben, akkor Készítő jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni. A szerződés ily módon történő, teljesítés nélküli megszűnése esetén sem Készítő, sem Vásárlót semmilyen további kötelezettség nem terheli. 

Amennyiben Vásárló rendelését követően Készítőben kétség merül fel a választott termékre nyomtatandó kép, szöveg vagy dizájn felhasználhatóságának jogellenességével kapcsolatosan, akkor Készítő jogosult a rendelést felfüggeszteni, vagy attól egyoldalúan elállni. A felfüggesztésről, illetve elállásról Készítő haladéktalanul köteles e-mailben tájékoztatni Vásárlót. 

Szavatosság 

Készítő minden esetben köteles a jogszabályoknak, valamint a megrendelésnek megfelelő minőségű terméket készíteni és szolgáltatást nyújtani. A termék hibája esetén, Vásárló a törvényben meghatározott keretek között kérheti elsősorban a hiba kijavítását, vagy a termék kicserélését, amennyiben ez nem lehetséges követelheti az ár csökkentését, vagy amennyiben a hiba el nem hárítható a szerződéstől elállhat. 

Ha a termék minőségi hibák miatt visszaküldésre kerül és a reklamáció jogosnak bizonyul, akkor a Készítő átvállalja az ebből adódó szállítási költséget. A Vásárló köteles olyan szállítási módot választani, amivel elkerülhetőek a szükségtelen többletköltségek, Vásárló ezen kötelezettségének megszegéséből Készítőnek okozott többletköltség megtérítésére köteles. 

Regisztrálás 

A karikaturarajz.hu weboldal látogatók saját akaratukból dönthetnek a regisztráció mellett. A látogatók regisztráció nélkül is vásárolhatnak a nyilvános referencia termékeiből, de bizonyos funkciók számukra nem elérhetők. A regisztráció során megadott adatok valódiságáért minden regisztráló maga felel. A regisztráció során hamis adatok megadása más személyek, szervezetek és cégek adataival való visszaélésnek minősülhet. 

Adatkezelés 

A regisztrált felhasználók, valamint a Vásárlók hozzájárulásukat adják, hogy Készítő a tudomására jutott adatokat az ahhoz szükséges mértékben és célból, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően elektronikusan tárolja, azokat feldolgozza és kezelje. Készítő a birtokába jutott adatokat a megrendelés teljesítésétől eltérő célra kizárólag Vásárló előzetes írásbeli hozzájárulása esetén használja fel. 

A feltöltött referencia képek 

  • Készítő kötelezettséget vállal, hogy a galéria tulajdonos által feltöltött képeket és dizájnokat semmilyen más célra nem használja fel, és azokat a termékek képernyőn történő megjelenítésén kívül mások számára hozzáférhetővé sem teszi. A Vásárló felel azért, hogy az általa feltöltött képek, szövegek és dizájnok használata nem ütközik a hatályos jogszabályokba, illetve nem sérti mások személyiségi jogait, vagy mások szellemi alkotásokhoz fűződő, így többek között iparjogvédelmi, szerzői, védjegyjogosulti jogait. A fenti jogok megsértése esetén az anyagi és büntetőjogi felelősség a Vásárlót terheli, ebből eredő felelősségét Készítő kizárja a galéria működését előzetes értesítés nélkül egyoldalúan felfüggeszteni, 

Egyéb rendelkezések 

Jelen általános szállítási és szerződési feltételek részéről kizárólag a Készítők jogosultak az egyedi szerződésben eltérést engedni. 

Amennyiben az Általános Szállítási és Szerződési Feltételek valamely pontja érvénytelen, hatálytalan vagy jogszabályba ütköző, a szerződés további pontjai érvényben maradnak. Az érvénytelen részek helyébe a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok lépnek. 

A Felek jelen általános szállítási és szerződési feltételek alapján létrejött szerződéséből eredő mindennemű jogvita esetére kikötik a magyar jog alkalmazását, illetve a magyar bíróságok joghatóságát. 

Jelen általános szállítási és szerződési feltételek a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 3. §-ában előírt fogyasztói tájékoztatónak is minősül. 

Székesfehérvár, 2022. 12. 10. 

Jelen általános szállítási és szerződési feltételeket megismertem, és azokat elfogadom.